CD-skivor med Jard & Carina Samuelson
PRCD 5006  En sång om kärlek
• Gud som haver barnen kär
• Blott en dag
• En sång om kärlek
• Jag ska gå genom tysta skyar
• O, hur saligt att få vandra
• Guldgrävarsången
• Kung Jesus
• Fyrbåken
• Du är solen på min himmel
• Ta min hand
• Jag tackar Gud varje morgon
• Så länge jag lever stannar jag här hos dej
• Medley: O ,hur saligt att få vandra
• Guldgrävarsången / Underbara land m. fl.
Pris 100:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22En%20s%C3%A5ng%20om%20k%C3%A4rlek%22%20PRCD%205006shapeimage_3_link_0
 
PRCD 5003  En härlig morgondag
• Jag håller hans hand (My Way)
• Räck mig din hand
• Låt mig få höra om Jesus
• Du ger mig allt
• En tro som bär
• När jag behöver dig
• Jag vill leva i Guds kärlek
• Mitt liv och min sång  
• Det blåser många vindar
• Ge mej en tro som bär
• Jag vill vara med i himlen m.fl.
Pris 100:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22En%20h%C3%A4rlig%20morgondag%22%20PRCD%205003shapeimage_4_link_0
 
PRCD 5008  En sång, en gång för längesen
• Jag vill ge dig allt
• Är det sant att himlen finns
• En sång, en gång för längesen
- Green, Green Grass Of Home
• Jag känner glädjen
• Jag har en dröm
• Det är hos dig jag hör hemma
• O, store Gud - Det stod en blomma - Barnatro
• Idag kan livet börja om igen
• När solen har gått ner
• Ingen annan än du 
• Medley: Nu är jag nöjd och glader / 
• Lita på din Gud / Vi ska fara bortom månen /    • Sjung Halleluja m. fl.
Pris 140:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22En%20s%C3%A5ng,%20en%20g%C3%A5ng%20f%C3%B6r%20l%C3%A4ngesen%22%20PRCD%205008shapeimage_5_link_0
 
PRCD 5009  En värld av kärlek
• Mest av allt / I love you because 
• Ett vänligt ord
• Medley: Kom låt oss hjälpa varandra 
 (Leende guldbruna ögon)
• Från mörker till ljus / Över vatten djupa
• Vem är Han?
• Medley: Han har öppnat pärleporten
• Vilken vän vi ha i Jesus
• Bortom gyllne sol
• Jag har en tro som bär genom livet
• Min hela värld
• Medley: Det är saligt på Jesus få tro 
• Guds löften håller / Mitt hem är där
• En gång i himlen m. fl.
Pris 140:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22En%20v%C3%A4rld%20av%20k%C3%A4rlek%22%20PRCD%205009shapeimage_6_link_0
 
PRCD 5010  Sången i mitt liv
• Du är allt jag begär (Are You Lonesome Tonight)
• Varje dag som Herren ger
• I sorg och glädje
• Medley: När du går över floden / 
• Någonstans bland skuggorna står Jesus / 
• Det är ingen hemlighet att Gud hör bön
• När himlens stjärnor finner vila
• Samuelsons Medley: Jesus, Du är vår vän /
• Ge ditt liv / Genom allt som sker
• Tack för bönen som du bad
• Medley: När min resa är slut / Ovan där/ 
• Till himmelen jag går m. fl.
Pris 140:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22S%C3%A5ngen%20i%20mitt%20liv%22%20PRCD%205010shapeimage_7_link_0
 
PRCD 5011  Vägen hem
• Ja, Jag vet att Jesus lever
• Hjälp mej
• Jag vill vara där du är (Moody Blue)
• Fyrbåken
• Högt på ett berg (Top Of The World)
• Han är min sång och min glädje
• Jesus, Du är allt jag har
• Mitt liv blir aldrig som förut
• Jag älskar livet (Rose Garden)
• Vi ska ses igen
• Nu ser jag himlen
• Det finns en vän
• Kung Jesus
• Min Jesus lever
Pris 140:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22V%C3%A4gen%20hem%22%20PRCD%205011shapeimage_8_link_0
 
PRCD 5007  När vi möts igen
• En härlig dag
• Jag har en vän
• Han är sången och glädjen
• Var jag går i skogar, berg och dalar
• Där rosor aldrig dör
• Jag har en boning
• Han tänder stjärnorna
• Jag har hört om en stad
• Var rädd om livet du har
• När vi möts igen
• Gyllne morgon m. fl.
Pris 100:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22N%C3%A4r%20vi%20m%C3%B6ts%20igen%22%20PRCD%205007shapeimage_9_link_0
 
PRCD 5002  Vilken underbar värld
• Man skall leva för varandra
• Ovan där
• Vilken underbar värld (What a Wonderful World)
• Den bästa tiden i ditt liv
• Guds himmel är blå 
• Himlen, en härlig dag
• Då ska jag gråta av glädje
• Det finns en som bryr sej om dej
• Skönt att finnas till m. fl.
Pris 100:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22Vilken%20underbar%20v%C3%A4rld%22%20PRCD%205002shapeimage_10_link_0
 
PRCD 5004  Varje dag är en gåva
• Den röda stugan
• Varje dag är en gåva
• Min Jesus lever
• Störst av allt är kärleken
• I Guds hand
• Jag vill höra den sången
• Sjung om Jesus
• Alla våra drömmar
• En som vet vad vi behöver
• Kom, Gud vill ta hand om dej  m. fl.
Pris 100:- plus porto
För att beställa en CD
Klicka här
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22Varje%20dag%20%C3%A4r%20en%20g%C3%A5va%22%20PRCD%205004shapeimage_11_link_0
 
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22Nya%20v%C3%A4gar%22%20PRCD%205070shapeimage_12_link_0
mailto:jardsamuelson@telia.com?subject=Best%C3%A4llning%20av%20CD%20%22Du%20har%20en%20v%C3%A4n%22%20PRCD%205001shapeimage_13_link_0